Telefon: 0 346 487 00 00/2042
Belgegeçer: 0 346 219 11 10

Paydaş

2020 - 2021 Öğrenci Akademik ve İdari Personel Paydaş Geri Bildirim Raporu