Telefon:03464870000/3460-3461
Belgegeçer: 0 346 219 11 10

Rektörümüzden

Rektör

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin Saygıdeğer Mensupları;
Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılabilmesi temel alınarak hazırlanan ve 2018-2022 dönemini kapsayan üçüncü kurumsal stratejik planımızın, ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasına azami katkı sağlaması ve hayırlar getirmesi temennimizdir. Ülkemizin köklü üniversiteleri arasında yer alan kurumumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine bağlı ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla, yürüttüğü faaliyetlerinde, sabır ve inançla Toplam Kalite Yönetimi heyecanını sürdürecektir. Kurumsal kalite geliştirme çalışmalarımızın görev yetki ve sorumluluklar çerçevesinde katılımcı yöntemlerle geliştirilmesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerimizin niteliğinin iyileştirilmesi, bilim ve eğitim merkezi olma vizyonumuza değerli katkılar sunacaktır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmede bölgesinde lider olma yolunda, personel ve öğrencisiyle bir bütün olarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyorum.