Telefon:03464870000/4774-4789
Belgegeçer: 0 346 219 11 10

Kalite Koordinatörü

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

1976 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1999 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif okullarda 5 yıl boyunca “Türkçe Öğretmeni” olarak çalıştı. 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili Bölümüne “Türk Dili Okutmanı” olarak atandı. 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Hüdâyî-i Kadîm Dîvânı (Edisyon Kritik Metin-İnceleme)” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2011 yılında “Sebzî Divanı (İnceleme-Tenkitli Metin)” adlı çalışmasıyla da doktora öğrenimini tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılında CÜ TÖMER Müdürlüğüne atandı. 2016-2020 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Osmanlı kültürü ve edebiyatı konusunda yayımlanmış kitap bölümleri, bilimsel makaleleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ile sekiz kitabı bulunmaktadır. Hâlen Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam eden Hakan YEKBAŞ, evli ve üç çocuk babasıdır.