YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi.

YÖKAK, üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek olacak yazılım geliştirdi.


Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK), üniversitelerin iç kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi ve güçlenmesi amacıyla geliştirmiş olduğu “Program Değerlendirme”  yazılımının üniversitelere tanıtımını sağlamak amacıyla Ankara’da bir toplantı düzenlenmiştir.

Kurul tarafından üniversitelerin iç kalite sistemlerini kurmalarına destek amacıyla geliştirilen bu yazılım, pilot uygulama için 15 üniversite (Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bolu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi) ile paylaşılmıştır. Toplantıya Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, Kalite Koordinatör Yardımcısı Şule Aydın, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Özdemir  katılmışlardır.

Üniversiteler bu yazılım ile programlarını, oluşturulan  ölçütlerle izleyebilecek ve değerlendirmeler yapabileceklerdir. Ayrıca programlarının yeterliliklerini, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini görebilecek, program akreditasyon süreçleri hakkında deneyim kazanabileceklerdir.