Kalite Koordinatörü

 Prof. Dr. Meltem SARIOGLU CEBECİ

Kalite Koordinatörü

 

1989 yılında Dokuz Eylül üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlamıştır.

 

1991-1996 yılında YÖK bursu ile İngilterede  “Comparison of Upgrading Options for Wastewater Treatment Plants to Achieve Ammonia Removal” başlıklı doktora çalışmasını Leeds Üniversitesi İnşaat Fakakültesi  Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

 

Cumhuriyet Üniversitesinde 2007 yılında Doçent ve 2012 yılında Profesör ünvanlarını almıştır. Halen üniversitemizde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Biyolojik ve Kimyasal Arıtılabilirliği , atıksuların ve arıtma çamurlarının yeniden  farklı alanlarda kullanılabilirliği, son yıllarda özellikle membran filtrasyon gibi ileri arıtım prosesleri üzerine çalışmaktadır.

 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ(ÇED) raporlarının hazırlanmasında Koordinatör olarak çalışmıştır.  Bölum Başkan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü,  Dekan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Üniversitenin Akademik Teşvik Komisyon Üyesidir. Halen Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2015 yılında başlatılan Çevre Mühendisliği Bölümünün MUDEK Akreditasyon çalışmalarında bulunmuştur. Çok sayıda bilimsel makalesi ve ulusal uluslararası sempozyumlarda sunumları bulunmaktadır.