İdari Yönetim Alt Komisyonu

 

İDARİ YÖNETİM ÜYELERİ

GÖREVLERİ

Dr.Öğr. Üyesi Yavuz GÜL

-Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü,

Maden İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Şule AYDIN

--Genel Sekreterlik Birimi,

 Hemşire

Binali KOÇ

-Tıp Fakültesi,

Fakülte Sekreteri

Merih KILIÇ

-Turizm Fakültesi,

Fakülte Sekreteri

Şahin ÇİRKİN

-Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Yüksekokul Sekreteri

Rıdvan AÇIK

-Genel Sekreterlik,

Mühendis

Adalet İĞDİR

-Genel Sekreterlik Birimi

Asalet İĞDİR ÇATALYÜREK

-Genel Sekreterlik Birimi

Hamiyet BAYAR

-Genel Sekreterlik Birimi