Araştırma Geliştirme Alt Komisyonu


 

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALT KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREVLERİ

 

Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK

-Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

-Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon

 Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 

Doç. Dr. Ahmet ALTUN

-Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü,

 Tıbbi Farmakoloji

-Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Koray SAYIN

-Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya

 Ana Bilim Dalı

 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar MERCAN

-Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü,

 Mekanik Sistemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Teknokent Müdürü

 

Dr. Öğretim Üyesi Önder GÜRSOY

-Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği

 Bölümü, Kartografya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi İlkay DEMİR

-Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Bölümü,

 Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı

-Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü