Araştırma Geliştirme Alt Komisyonu

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ÜYELERİ

GÖREVLERİ

Prof. Dr. Kaan Şevki KAVAK

-Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Üniversitesi Proje Koordinasyon

 Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ

-Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği

 Bölümü Öğretim Üyesi

-Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili

-Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Müdürü

Prof. Dr. Mehmet KUL

-Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

 Mühendisliği Bölümü, Üretim Metulürjisi Anabilim

 Dalı Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve

 Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Ali ÇETİN

-Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın

  Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zahid Tevfik AĞAOĞLU

 -Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

  Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

  Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ

-Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü,

  Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Önder GÜRSOY

-Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği

 Bölümü, Kartografya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Serdar MERCAN

-Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği

 Bölümü, Mekanik Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim

 Üyesi

-Cumhuriyet Teknokent Müdürü