Eğitim Öğretim Alt Komisyonu

EĞİTİM - ÖĞRETİM

ALT KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREVLERİ

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA

-Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Topoloji Ana

 Bilim Dalı Öğretim Üyesi

-Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Bülent ERDEM

-Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

-Mühendislik Dekanı

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

 Bölümü, Ekonometri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

-Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

-Bologna Koordinatörü

Prof. Dr. Baki KESKİN

-Fen Fakültesi, Matematik Bölümü,

 Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Ana Bilim

 Dalı Öğretim Üyesi

-Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 Dekan Vekili

Doç. Dr. Murat BURSAL

-Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim

 Üyesi

Doç. Dr. İlhan OTAĞ

-Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Anatomi

 Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Uğur TUTAR

-Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 Bölümü, Farmasotik Botanik Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Raci KILAVUZ

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 Bölümü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim

 Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi İlknur ŞENTÜRK

-Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

 Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları

 Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Yalçın YALMAN 

-Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı Öğretim Üyesi