Eğitim Öğretim Alt Komisyonu

EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜYELERİ

GÖREVLERİ

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA

-Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Topoloji

 Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Bülent ERDEM

-Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

 Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı

 Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet ŞENGÖNÜL

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

 Bölümü, Ekonometri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

-Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Baki KESKİN

-Fen Fakültesi, Matematik Bölümü Uygulamalı

  Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat BURSAL

-Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim

 Üyesi

Doç. Dr. Barış Atalay USLU

-Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme

  ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlhan OTAĞ

-Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr.Öğr. Üyesi Uğur TUTAR

-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

  Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

  Öğretim Üyesi

-Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr.Öğr. Üyesi Raci KILAVUZ

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim

 Üyesi

Dr.Öğr. Üyesi İlknur ŞENTÜRK

-Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

 Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma

 ve Uygulama Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Yalçın YALMAN

-Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, İşletme Yönetimi Programı Öğretim Elemanı