İlkeler

 

 

v İnsani değerlere saygılı,

v Bilimsel ve sosyo-kültürel ahlaki değerlere saygılı,

v Çevre ve doğaya karşı bilinçli ve saygılı,

v Toplumsal sorunlara duyarlı,

v Güvenilir,

v Bölgesel ihtiyaçlara karşı üretken ve hassas,

v Güleryüzlü ve ulaşılabilir,

v Adil ve Hakkaniyetli,

v Etkin ve uyumlu,

v Katılımcı,