İlgili Mevzuat

T.C. Anayasa'sının İlgili Hükümleri

 

Yükseköğretim Kanunu (2547 Sayılı Kanun)

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları 

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi 

 

Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Komisyonu Ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları ve Birim İç Değerlendirme Yönergesi