Formlar

FR-001 Akademik Takvim

FR-002 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

FR-003 Öğrenci E-Posta Talep Formu

FR-004 Ders Müfredat-Planı Formu

FR-005 Ders Kayıt Formu

FR-006 Mazeretli Ders Kaydı Formu

FR-007 Ders Kaydını Düzeltme Formu

FR-008 Haftalık Ders Programı Formu

FR-009 Ders Çakışması Formu

FR-010 Üstten Ders Alma Formu

FR-011 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu

FR-012 Öğrenci Harç İadesi Öğrenci Bilgi Formu

FR-013 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu

FR-014 Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu

FR-015 Sınav Programı Formu

FR-016 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu

FR-017 Not Düzeltme Formu

FR-018 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu

FR-019 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu

FR-020 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

FR-021 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu

FR-022 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formu (SKS)

FR-023 Öğrenci-Toplulukları-Değerlendirme-Anket Formu

FR-024 Öğrenci-Toplulukları-Değerlendirme-Anketi Sonuç Değerlendirme Formu

FR-025 Gezi Talep Formu

FR-026 Staj Müracaat Kabul Formu

FR-027 Sağlık Kurumları İçin Staj Başvuru Formu

FR-028 Staj Kabul Belgesi Başvuru Formu

FR-029 Öğrenci SGK Bilgi Formu

FR-030 Engelli Öğrenci Danışmanlık Formu

FR-031 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Formu

FR-032 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Sonuç Değerlendirme Formu

FR-033 Kayıt Sildirme İsteği Formu

FR-034 Tek Ders Sınav Talep Formu

FR-035 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu

FR-036 Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR-037 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Formu

FR-038 Diploma Kayıp Formu

FR-039 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti Ön Görüşme Formu

FR-040 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti-Öğrenci-Memnuniyet- Anket Formu

FR-041 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti-Öğrenci-Memnuniyet- Anketi Sonuç Değerlendirme Formu

FR-042 Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-043 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu

FR-044 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan Öğrencilerin Listesi Formu

FR-045 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR-046 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

FR-047 Askerlik Durum Belgesi Formu

FR-048 Askerlik Durumu Beyan Formu

FR-049 Yüksek Lisans-Doktora Danışman Öneri Formu

FR-050 Yüksek Lisans-Doktora Danışman Değişikliği Formu

FR-051 Seminer Sunum Formu

FR-052 Enstitü Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

FR-053 Yüksek Lisans-Doktora Tez Konusu Değiştirme Formu

FR-054 Yüksek Lisans-Doktora Tez Başlığı Değiştirme Formu

FR-055 Yüksek Lisans-Doktora Tez Düzeltme Formu

FR-056 Yüksek Lisans-Doktora Tez Ön İnceleme Formu

FR-057 Yüksek Lisans-Doktora Tez Sunum Formu

FR-058 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Öneri Formu

FR-059 Yüksek Lisans-Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu

FR-060 Yüksek Lisans-Doktora Tez Savuma Sınav Tutanağı Formu

FR-061 Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı Formu

FR-062 Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı Formu

FR-063 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-064 Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

FR-065 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-066 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı Formu

FR-067 Yüksek Lisans-Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

FR-068 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu (Bilgi İşlem)

FR-069 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu (Genel)

FR-070 Ders Telafi Programı Formu

FR-071 Eğitim Değerlendirme Analiz Formu

FR-072 Eğitim Katılım Listesi Formu

FR-073 Hizmet İçi Eğitim Ders Programı Formu

FR-074 Sınav Sonuç Tutanağı Formu (Personel)

FR-075 Hizmet İçi Eğitim Planı Formu

FR-076 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu

FR-077 İdari Personel Talep Formu

FR-078 Akademik Kadrolara Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Bilgi Formu

FR-079 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları Bilgi Formu

FR-080 Aday Memurların Asli Devlet Memurluğuna Atanma Formu

FR-081 Hizmet-Görev Durum Belgesi Talep Dilekçesi Formu

FR-082 Yemin Belgesi Formu

FR-083 Mazeret İzin Formu

FR-084 Personel İlişik Kesme Formu

FR-085 Aile Yardım Formu

FR-086 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi Formu

FR-087 Aile Durumu Bildirimi Formu

FR-088 Emeklilik Dilekçesi Formu

FR-089 Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu

FR-090 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu

FR-091 Akademik Personel Kadro Talep Formu

FR-092 Personel Nakil Bildirgesi Formu (SGDB)

FR-093 Çalışan Memnuniyet Anket Formu

FR-094 Personel Günlük-Saatlik İzin Formu

FR-095 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu

FR-096 Görev Süresi Uzatma (Araştırma Görevlisi)Formu

FR-097 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu

FR-098 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu

FR-099 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu (Fen ve Sağlık Bilimleri)

FR-100 Jüri Üyeliği Takip Formu

FR-101 Hastalık İzni Onay Belgesi Formu

FR-102 Oryantasyon Eğitimi Formu

FR-103 Açılacak Bölüm Program Müfredat ve Ders İçerikleri Formu

FR-104 Öğretim Üyesi Ders Dağılım Formu

FR-105 Yıllık İzin Formu

FR-106 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Araç ve Şoför Görevlendirme Formu

FR-107 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Arıza Tespit Formu

FR-108 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İş Talep Formu

FR-109 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İş Yeri Teslim Tutanağı Formu

FR-110 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşe Başlama Davet Yazısı Formu

FR-111 Bakım Onarım Taleplerinin Karşılanması Formu

FR-112 Bakım Onarım Memnuniyet Anketi Formu

FR-113 Araç İşletme Hizmetleri Memnuniyet Anketi Formu

FR-114 Asansör Bakım Takip Formu

FR-115 Peyzaj ve Çevre Düzeni Kayıt Formu

FR-116 Peyzaj ve Çevre Düzenleme Takip Formu

FR-117 Yapı İşleri Müşteri Memnuniyeti Anketi Formu

FR-118 Jeneratör Periyodik Bakım Takip Listesi Formu

FR-119 Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi Formu

FR-120 Genel Hizmet Araçları Periyodik Bakım Takip Listesi Formu

FR-121 Genel Hizmet Araçları Periyodik Bakım Listesi Formu

FR-122 Temizlik Takip Formu

FR-123 Ambar Takip Kartı Formu

FR-124 Yemek Kontrol Formu

FR-125 Yemek ve Malzeme Sevk İade Teslim Tutanağı Formu

FR-126 Depo Çıkış Formu

FR-127 Depo Giriş Formu

FR-128 Depo Sıcaklık Kontrol Formu

FR-129 Yemek Malzemeleri Hazırlık ve Depo Talep Takip Formu

FR-130 Ürün - Mal Kabul ve Kalite Kontrol Formu

FR-131 Malzeme Teslim Tutanağı Formu

FR-132 Kantin Denetleme Formu

FR-133 Numune Değerlendirme Formu

FR-134 Genel Amaçlı Tutanak Formu

FR-135 Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu

FR-136 SKS İş Talep Formu

FR-137 Şirket Personeli Puantaj Cetveli Formu

FR-138 Şirket Personeli Yıllık İzin Formu

FR-139 SKS Aylık Faaliyet Takip Formu

FR-140 Gurme Yemek Değerlendirme Formu

FR-141 Yemekhaneler Memnuniyet Anket Formu

FR-142 Yemekhaneler Memnuniyet Anket Sonuç Değerlendirme Formu

FR-143 Yüzme Havuzu Memnuniyet Anket Formu

FR-144 Yüzme Havuzu Memnuniyet Anket Sonuç Değerlendirme Formu

FR-145 Kantin Hizmeti Memnuniyet Anket Formu

FR-146 Kantin Hizmeti Memnuniyet Anket Sonuç Değerlendirme Formu

FR-147 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti Kayıt Formu

FR-148 Spor Müsabakaları Kafile Listesi Formu

FR-149 Hizmet Standardı Formu

FR-150 Üniversite Kimlik Kartı Talep Formu (Personel)

FR-151 Plaka Tanıma Sistemi Formu

FR-152 Sistem Kontrol Formu

FR-153 Sistem Odası Bakım Kontrol Çizelgesi Formu

FR-154 İç Denetim Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi Formu

FR-155 İç Denetim Risk Kütüğü Formu

FR-156 İç Denetim Değermendirme Formu

FR-157 İç Denetim Çalışma Planı Formu

FR-158 İç Denetim Risk-Kontrol Matrisi Formu

FR-159 İç Denetim Bulgu Formu

FR-160 İç Denetim Bulgu Paylaşım Formu

FR-161 İç Denetim Bulgu Değerlendirme Formu

FR-162 İç Denetim Bulgu Takip Formu

FR-163 İç Denetim Çalışma Kağıdı Şablonu

FR-164 İç Denetim Test Kaydı Formu

FR-165 İç Denetim Katılım Tutanağı Formu (Kalite)

FR-166 Harcama Talimatı Formu

FR-167 Muayene Komisyon Tutanağı Formu

FR-168 Piyasa Araştırma Tutanağı Formu

FR-169 Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu Formu

FR-170 Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi Formu

FR-171 Onay Belgesi Formu

FR-172 Teklif Mektubu Formu

FR-173 Yaklaşık Maliyet Cetveli Formu

FR-174 İhale Komisyonu Karar Tutanağı Formu

FR-175 Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı Formu

FR-176 Ders Yükü Formu (SGDB)

FR-177 Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu

FR-178 Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi Formu

FR-179 Ödeme Emri Belgesi Formu

FR-180 Toplu Yolluk Bildirimi Formu

FR-181 Mutemet Dilekçesi Formu

FR-182 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Listesi Formu

FR-183 Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Durum Listesi Formu

FR-184 Kısmi Zamanlı Öğrenci İmza Takip Forumu

FR-185 Kısmi Zamanlı Öğrenci İcmal Bordrosu Formu

FR-186 Doçentlik Jüri Ücreti Talep Formu

FR-187 Harcama Yetkisi Devir Belgesi Formu

FR-188 İade Belgesi Teslim Tutanağı Formu

FR-189 Jüri Ücreti Ödeme Belgesine Eklenecek Belge Formu

FR-190 Jüri Ücreti Talep Dilekçesi Formu

FR-191 Çeşitli Ödemeler Bodrosu Formu

FR-192 KesinTeminat Bedeli İadesi Formu

FR-193 Teminat Mektubu İadesi Formu

FR-194 Yetki Devri Formu

FR-195 Ekders Raporlu/İzinli Durum Gösteren Liste Formu

FR-196 Kişi Borcu Taksitlendirme Talep Formu

FR-197 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

FR-198 İhale Planları Takip ve Kayıt Formu

FR-199 Faaliyet Planı Formu

FR-200 Güçlü-Zayıf Yönler, Tehditler ve Fırsat Analizi Formu

FR-201 Ön Mali Kontrol Görüş Formu

FR-202 Hurdaya Ayırma Komisyon Raporu Formu

FR-203 Satın Alma Hizmeti Değerlendirme Anketi Formu

FR-204 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) Formu

FR-205 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Takip Formu

FR-206 Doküman Revizyon Takip Formu

FR-207 Süreç Performans Parametresi Tanımlama Formu

FR-208 Süreç Performans Parametresi İzleme Formu

FR-209 İç Denetim Soru Listesi Formu

FR-210 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Denetim Raporu Formu

FR-211 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Ana Doküman Listesi Formu

FR-212 Süreç Risk Değerlendirme Formu

FR-213 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Denetim Planı Formu

FR-214 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Denetçi Listesi Formu

FR-215 Merkez Kütüphane Nöbet Formu

FR-216 Öğle Arası - Akşam Fazla Çalışma Karşılığı İzin Formu

FR-217 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi Formu

FR-218 Strateji Daire Başkanlığı Çalışan Memnuniyet Anketi Formu

FR-219 Özel Güvenlik Personeli Vardiya Değişikliği Talep Formu

FR-220 Özel Güvenlik Aylık Puantaj Formu

FR-221 Kurul Toplantıya Çağrı Yazısı Formu

FR-222 Yönetim Kurul Kararı Formu

FR-223 Disiplin Kurul Kararı Formu

FR-224 Kamu Hizmetleri Envanter Formu

FR-225 Toplantı Katılım Formu

FR-226 İlgili Makama(Görev Durum Belgesi) Formu

FR-227 KBS-HYS-TKYS- E-Bütçe Kullanıcı İstek Formu

FR-228 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu

FR-229 Bakıma Tabi Cihazların Listesi Formu

FR-230 Etik Kurul Karar Formu

FR-231 Genel İstek Formu

FR-232 İkiz Görevlendirme Forumu

FR-233 Hassas Görevler Formu

FR-234 Hassas Görevler Tespit Formu

FR-235 İdari Mali İşler Daire Başkanlığı İş Talep Formu

FR-236 Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu

FR-237 Resmi Yazı Duyuru Formu

FR-238 Paydaş İlişkileri Tablosu Formu

FR-239 Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri Değerlendirme Anketi Formu