Kalite Komisyonu

 

KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREVLERİ

Prof. Dr. Alim YILDIZ

-Rektör

-İlahiyat Fakültesi Türk İslam

Edebiyatı Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

-Rektör Yardımcısı

-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim

Üyesi

-Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

Prof. Dr. Bülent ERDEM

-Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği

Bölümü Maden İşletmesi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA

-Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Topoloji

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Hüseyin SARI

-Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim

Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ

-Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Zahid Tevfik AĞAOĞLU

-Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hülya TOKER

-Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler

 Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Hilmi BULUT

-Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Bölümü Müzik Eğitimi Anasanat Dalı

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sezai ELAGÖZ

-Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji

Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

-Teknoloji Fakültesi Dekan Vekili

-Nanofotonik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Meltem SARIOĞLU CEBECİ

-Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. İlhan ÇETİN

-Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Tıp Fakültesi Dekan Vekili

Doç. Dr. Hakan YEKBAŞ (Genel Sekreter V.)

-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatı Bölümü Oğuz Lehçeleri Anabilim

Dalı Öğretim Üyesi

-Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

-Rektörlük Genel Sekreter Vekili

Doç. Dr. Baki KESKİN

-Fen Fakültesi, Matematik Bölümü Uygulamalı

Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Serkan AKKOYUN

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi

Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik

Programı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Meral KELLECİ

-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim

Üyesi

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ

-Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler

Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim

Dalı Öğretim Üyesi

-Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜL

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

-Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ARSLAN

-Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-CÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Uğur TUTAR

-Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve

Diyetetik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Sivas Meslek Yüksekokulu Müdürü

Altan ÖZBEK

-Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Emrullah GÖK

-Öğrenci Temsilcisi