Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

GÖREVLERİ

1

Prof. Dr. Alim YILDIZ

-Rektör

-İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü/Türk İslam

 Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

-Rektör Yardımcısı

-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü/Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 Öğretim Üyesi

3

Prof. Dr. İdris ZORLUTUNA

-Fen Fakültesi Dekanı

-Fen Fakültesi/Matematik Bölümü/Topoloji Anabilim Dalı Öğretim

 Üyesi

4

Prof. Dr. Bülent ERDEM

-Mühendislik Fakültesi Dekanı

-Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü/Maden

 İşletmesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

5

Prof. Dr. İlhan ÇETİN

-Tıp Fakültesi Dekanı

-Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölüm/Halk Sağlığı Anabilim

 Dalı Öğretim Üyesi

6

Prof. Dr. Kürşat ALTAY

-Veteriner Fakültesi Dekanı

-Veteriner Fakültesi/Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü/Veterinerlik

 Parazitolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

7

Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ

-Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

-Rektörlük Genel Sekreter Vekili

-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Eski Türk

 Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve

 Uygulama Merkezi Müdürü

8

Prof. Dr. Özlem Pelin CAN

-Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

-Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimleri

 Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

9

Prof. Dr. Baki KESKİN

-Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili

-Fen Fakültesi/Matematik Bölümü/Matematiğin Temelleri ve

 Matematik Lojik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

10

Doç. Dr. Ahmet YÜKSEL

-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

  Öğretim Üyesi

11

Doç. Dr. Serkan BULDUR

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

-Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen

 Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

12

Doç. Dr. Oğuzhan GÖRLER

-Rektör Danışmanı

-Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş

 Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

13

Doç. Dr. Uğur TUTAR

-Eczacılık Fakültesi/Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/Farmasotik

 Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

14

Dr. Öğr. Üyesi Raci KILAVUZ

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Kamu Yönetimi Bölümü/

 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

-Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü/ Koordinatör Yardımcısı

15

Dr. Öğr. Üyesi Cem ERTEK

-Teknoloji Fakültesi/ İmalat Mühendisliği Bölümü/İmalat Sistemleri

 Tasarımı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

16

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜL

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Araştırma ve

 Uygulama Merkezi Müdürü

17

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar TAŞTEMUR

-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve 

 Araştırma Hastane Başhekim Yardımcısı

-Tıp Fakültesi/ Temel Tıp Bilimleri Bölümü/ Anatomi Anabilim

 Dalı Öğretim Üyesi

18

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖZGÜL

-Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm/Müzik Eğitimi

 Anasanat Dalı Öğretim Üyesi

19

Altan ÖZBEK

-Strateji Geliştirme Daire Başkanı

20

Kürşat KAYA

-Öğrenci Konseyi Başkanı