Üniversitemizde ders veren öğretim elemanlarımıza yönelik Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve CÜSEM işbirliği ile TEMEL UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI düzenlenmesi
Duyuru Tarihi :29 Eylül 2020
Yayına Baş.-Bit. Tar.:05.10.2020-31.01.2021

 Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarımızın, 2020 yılı itibariyla geçmekte oldukları Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” hazırlanmıştır. Bu rehber, YÖK tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” belgelerini de içermektedir. “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” den YÖKAK dış değerlendiricileri ile yükseköğretim kurumlarının ilgili komisyon ve birimlerinin yararlanması beklenmektedir. 

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020 dokümanını indirmek için tıklayın. (PDF, 1,24 MB)