2019 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Duyuru Tarihi :25 Şubat 2020
Yayına Baş.-Bit. Tar.:25.02.2020-31.12.2020        Yükseköğretim kurumları tarafından her yıl üniversitelerin iç kalite güvence sistemini değerlendirmek, mevcut kaynakları bu hedefler doğrultusunda yönetmek, tüm süreçlerin kurumsal değerlerle uyumlu olarak yönetilmesini sağlayarak, sürekli öğrenme ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla “Kurum İç Değerlendirme Raporu”  hazırlanmaktadır. Üniversite Kalite Komisyonumuz tarafından Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve İdari Yönetim Alt Komisyonlarınca yapılan ön çalışmalar kapsamında Kurum İç Değerlendirme Raporu değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali TAŞKIN Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hakan YEKBAŞ ve Kalite Komisyon Üyeleri katılmıştır.