Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Çalışmaları
Duyuru Tarihi :15 Ocak 2020
Yayına Baş.-Bit. Tar.:15.01.2020-30.04.2020
 

Üniversitemiz 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanması amacıyla, Kalite Koordinatörlüğü’nün Eğitim Öğretim,  Araştırma Geliştirme ve İdari Yönetim Alt Komisyonları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.