Görev Tanım Formları

GT-001 Rektör Görev Tanım Formu

GT-002 Rektör Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-003 Genel Sekreter Görev Tanım Formu

GT-004 Genel Sekreter Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-005 Yazı İşleri Müdürü Görev Tanım Formu

GT-006 Özel Kalem Müdürü Görev Tanım Formu

GT-007 İç Denetim Başkanı Görev Tanım Formu

GT-008 İç Denetçi Görev Tanım Formu

GT-009 Hukuk Müşaviri Görev Tanım Formu

GT-010 Avukat Görev Tanım Formu

GT-011 Personel Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-012 İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-013 Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-014 Strateji Geliştirme Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-015 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-016 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-017 Bilgi İşlem Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-018 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Görev Tanım Formu

GT-019 Döner Sermaye İşletme Müdürü Görev Tanım Formu

GT-020 Dekan Görev Tanım Formu

GT-021 Dekan Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-022 Bölüm Başkanı Görev Tanım Formu

GT-023 Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanım Formu

GT-024 Yüksekokul Müdürü Görev Tanım Formu

GT-025 Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-026 Enstitü Müdürü Görev Tanım Formu

GT-027 Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-028 Öğretim Üyesi Görev Tanım Formu

GT-029 Öğretim Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-030 Fakülte Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-031 Yüksekokul Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-032 Enstitü Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-033 Öğretim Yardımcıları Görev Tanım Formu

GT-034 Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-035 Akademik Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-036 İdari Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-037 Eğitim Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-038 Tahakkuk Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-039 Mali İşler Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-040 Kütüphane Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-041 Bilgi İşlem Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-042 Satınalma Tahakkuk Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-043 İşletme Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-044 Kültür ve Spor Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-045 Muhasebe Yetkilisi Görev Tanım Formu

GT-046 Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-047 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-048 Stratejik Planlama ve Yönetim Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-049 Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-050 Diploma Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-051 Harçlar Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-052 Sistem - YÖKSİS Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-053 Mezuniyet Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-054 Etüt-Proje Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-055 Yapım İşi Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-056 Araç İşletme Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-057 Bakım-Onarım Şube Müdürü Görev Tanım Formu

GT-058 Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanım Formu

GT-059 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-060 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Görev Tanım Formu

GT-061 Elektrik Mühendisi Görev Tanım Formu

GT-062 İnşaat Mühendisi Görev Tanım Formu

GT-063 Harita Mühendisi Görev Tanım Formu

GT-064 Makine Mühendisi Görev Tanım Formu

GT-065 Gıda Mühendisi Görev Tanım Formu

GT-066 Bilgisayar Mühendisi Görev Tanım Formu

GT-067 Mimar Görev Tanım Formu

GT-068 Psikolog Görev Tanım Formu

GT-069 Ayniyat Saymanı Görev Tanım Formu

GT-070 Elektrik Teknikeri Görev Tanım Formu

GT-071 İnşaat Teknikeri Görev Tanım Formu

GT-072 Makine Teknikeri Görev Tanım Formu

GT-073 Taşınır Konsolide Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-074 Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanım Formu

GT-075 Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanım Formu

GT-076 Ambar Memuru Görev Tanım Formu

GT-077 Veznedar Görev Tanım Formu

GT-078 Kütüphaneci Görev Tanım Formu

GT-079 Çözümleyici Görev Tanım Formu

GT-080 Şoför Görev Tanım Formu

GT-081 Özel Güvenlik Şefi Görev Tanım Formu

GT-082 Özel Güvenlik Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-083 Özel Güvenlik Devriye Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-084 Dekan Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-085 Enstitü-Yüksekokul Müdür Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-086 Yüksekokul Müdür Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-087 Meslek Yüksekokul Müdür Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-088 Bölüm Sekreteri Görev Tanım Formu

GT-089 Sekreter Görev Tanım Formu

GT-090 Evrak Kayıt Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-091 Yazı İşleri Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-092 Mali İşler Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-093 Personel İşleri Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-094 Öğrenci İşleri Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-095 Şef Görev Tanım Formu

GT-096 Bilgisayar İşletmeni Görev Tanım Formu

GT-097 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Görev Tanım Formu

GT-098 Memur Görev Tanım Formu

GT-099 Programcı Görev Tanım Formu

GT-100 Uzman Görev Tanım Formu

GT-101 Araştırmacı Görev Tanım Formu

GT-102 Veteriner Görev Tanım Formu

GT-103 Bilgi Edinme Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-104 İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanım Formu

GT-105 İş Yeri Hekimi(SKS) Görev Tanım Formu

GT-106 Diğer Sağlık Personeli(SKS) Görev Tanım Formu

GT-107 Diş Tabibi(SKS) Görev Tanım Formu

GT-108 Hemşire(SKS) Görev Tanım Formu

GT-109 Antrenör Görev Tanım Formu

GT-110 Berber Görev Tanım Formu

GT-111 Aşçıbaşı Görev Tanım Formu

GT-112 Aşçı Görev Tanım Formu

GT-113 Aşçı Yardımcısı Görev Tanım Formu

GT-114 Bulaşık Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-115 Hizmetli Görev Tanım Formu

GT-116 Yardımcı Hizmetli Görev Tanım Formu

GT-117 Temizlik Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-118 Grafik-Web Tasarımcı Görev Tanım Formu

GT-119 Editör Görev Tanım Formu

GT-120 Sunucu Görev Tanım Formu

GT-121 Video ve Medya Görevlisi Görev Tanım Formu

GT-122 CÜBAP Koordinatörü Görev Tanım Formu

GT-123 Enformatik Bölüm Başkanı Görev Tanım Formu

GT-124 Türk Dili Bölüm Başkanı Görev Tanım Formu

GT-125 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanı Görev Tanım Formu

GT-126 Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-127 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-128 Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-129 Çevre Sorunları Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-130 Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-131 Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-132 Folklor Araştırmaları Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-133 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-134 İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-135 Kültür Mirasları ve Sanat Eserleri Koruma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-136 Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-137 Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-138 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-139 Radyo-Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-140 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-141 Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-142 Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-143 Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-144 Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-145 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-146 Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-147 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-148 Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-149 Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Görev Tanım Formu

GT-150 Soruşturma Bürosu Personeli Görev Tanım Formu

GT-151 Dava Bürosu Personeli Görev Tanım Formu

GT-152 İcra Bürosu Personeli Görev Tanım Formu